بهتر ترکیب کردن کبوتر مسافتی

چگونگی بهتروترکیب کردن نژادهای مختلف کبوتر مسافتی همواره از موضوعات مهییج بوده ،وپایه و اساس کبوتر مسافتی براساس اون پایه گذاری شده و بر کسی پنهان نیست که رازهای زیادی در این علم هست و تحقیقات جدی بر روی اون انجام میشه و بنظرم به یک علم با برنامه رسیده ،بدلیل اینکه هیچ علمی بدون برنامه نیست . هر مربی روش خاص خودش رو داره برای رسیدن بهدفش در این راه. بعنوان مثال اگر هدف مسافات کوتاه بایستی جفتها از بین کبوتران مسافات کوتاه انتخاب بشه، و اگر هدف مسافات متوسط بایستی جفتها از ترکیب کبوتران مسافات کوتاه با مسافات بلند انتخاب بشن، و اگر هدف مسافات بلند باید از بین کبوتران مسافات جفتها انتخاب بشن تا این کبوتران بتونن مسافت مسابقه ۱۲۰۰کم طی کنن. جان اردن پدر برای اینکه بتونه پاکی و اصالت نژاد رو حفظ کنه جفتها رو از بین همخونها انتخاب میکرد. بهمین دلیل اغلب مربیان کبوتران مسافات طولانی برای اصیل کردن و اینکه کبوترهایشان ویژگیهای کبوترهای مسافات بلند رو داشته باشن، نژاد کبوتران جان اردن رو ترجیح میدن. بهمین دلیل برای رسیدن به اهداف مورد نظر بهبود نژادها تبدیل به علمی شده که مطالعات دقیق زیادی روش انجام شده. در مورد نژادهای مسافات طولانی و یا نژادهای که سرعت زیادی دارن در مسافات کوتاه و یا نژادهای که پر ریزیشون زودتر انجام میشه و یا نژادهای که آرومتر هستن، و غیره چیزهای زیادی شنیدیم، ولی واقعییت این که هیچ نژادی وجود ندارد که بخودی خود تمام مشخصات یک نژاد کامل رو داشته باشه. با بیشتر شدن تجربه ها در زمینه تربیت و انتخاب و تولید، در حال حاضر تفاوت زیادی از نظر مشخصات و اندازه و کیفییت و رنگ در میان یک خانواده هست، بطوریکه این مسئله بوضوح باعث بهتر شدن قدرت و کارایی کبوتران مسابقه شده، و این نژادها بر اساس مربیان بوجود آورنده اونها نامگزاری شدن، مانند: جانسین ، سونتین، ستاف فان ریت ، فیرهی ، بوشارت ، هوین، و اینها نژادهای مشهوری هستند که بخاطر سرعت زیادشون در مسافات کوتاه و متوسط معروف شدن. باضافه نژادهای مشهوری که بخاطر پرواز در مسافات طولانی و قدرت تحمل زیاد و هوش عالیشون معروف شدند، مثلا: ۱ءفان دیر ویجن ،۲ءکیبرز،۳ءجان آردن۴ءفان برونی ،۵ءکیرک باتریک ،۶ءهوکسن فان ریل،۷ء جان تیلن باضافه نژادهای که دارای مشخصات مختلف هستند مانن لینز فان شینجن.

مترجم لیث رضایی

 

 

/ 0 نظر / 139 بازدید